BLOK in het KORT

BLOK biedt een frisse blik op de samenleving door de ogen van jongeren. BLOK is een online mediaplatform waarop jonge Amsterdammers hun stem vormgeven doormiddel van geschreven journalistiek, fotografie, tekenen en video. Ze worden hierin begeleid door verschillende media professionals om zo hun journalistieke vaardigheden verder te ontwikkelen, waardoor het fungeert als een springplank voor jong talent. Binnen het medialandschap wordt vaak gesproken over jongeren, BLOK belicht de maatschappij vanuit het perspectief van de jongeren.

 

AANLEDING

Nederland kent vele getalenteerde bloggers, jonge schrijvers, fotografen en jongeren met een mening. Deze jongeren zijn regelmatig onderwerp van mediaberichtgeving, maar hun stem horen we te weinig. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel jongeren in Nederland zich niet door de media gerepresenteerd voelen (zie o.a.Duijndam 2016). Hierbij gaat het vooral om jongeren uit de zogenaamde achterstandswijken en jongeren met een diverse achtergrond. Veel hebben het gevoel dat er vooral óver hen wordt bericht, waarbij deze berichtgeving bovendien vaak negatief is.

 

VISIE & MISSIE

BLOK wil hier verandering aan brengen door deze jongeren een stem te geven. Jongeren hebben de capaciteiten om op hoog niveau een bijdrage te leveren. O.a. met schrijven, tekenenen, fotografie en video kunnen zij een genuanceerd geluid laten horen. Onze doelstelling is dan ook om met BLOK bij te dragen aan een meer accurate representatie van de bevolking van Nederland in de media. Amsterdam is bij uitstek de ideale kweekvijver voor jong journalistiek talent van diverse herkomst. De hoofdstad bestaat uit 180 culturen en de media biedt nog niet de ideale afspiegeling van de stedelijke bevolkingsgroepen. BLOK faciliteert dit door begeleiding te bieden aan jongeren: door ze te coachen op het gebied van media maken. Iedere eindredacteur is mentor van een aantal jongeren. Het doel is jongeren zelf op te leiden als mentor voor de nieuwe aanwas van jongeren. Zo kunnen de jongeren als peers doorgroeien binnen de redactie. BLOK biedt een uitstekende leeromgeving voor jongeren die hun schrijf-, teken-, foto- en videotalent willen ontwikkelen, voor jongeren die uiting willen geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid en jongeren die een opstap zoeken en zich willen doorontwikkelen.

Naar voorbeeld van onze partner Bondy Blog bieden wij met BLOK een online platform aan jeugdige journalisten uit – te beginnen – Amsterdam. Door middel van counterspeech willen we een antwoord geven op de machtsdynamieken in het medialandschap door jong divers talent een stem te geven. Hierbij gaan wij de samenwerking aan met de gevestigde media. BLOK staat voor het opnieuw vormgeven aan een inclusieve democratische praktijk op een manier die past bij deze digitale tijd van geïnformeerde burgers met diverse achtergronden.