Wat wil de SP voor Amsterdamse jongeren?

in Gemeenteraad 2018/Mijn Stad

David Schreuders, zelf 23-jarige kandidaat op plek 7 van de SP-kandidatenlijst, schreef het volgende over de vraag van wat zijn idee is met jong Amsterdam. 

De toekomst van jonge Amsterdammers is onzeker. Flex is het nieuwe toverwoord op de arbeidsmarkt en steeds vaker ook op de woningmarkt, maar het betekent vooral niet weten waar je aan toe bent. Onzekere huurcontracten en onzekere arbeidscontracten: kan ik mijn huur straks nog betalen? Heb ik straks nog wel een baan? Heb ik over een half jaar wel een huis? En kan ik nog wel in mijn eigen stad blijven wonen? En waarom word ik in 2018 nog steeds gediscrimineerd op mijn arbeidshandicap of achternaam? Dat zijn vragen waar een antwoord op moet komen.

Er zijn in Amsterdam te weinig betaalbare huurwoningen voor jonge mensen en steeds meer jongeren moeten tot hun 30e bij hun ouders blijven wonen. Tegelijkertijd willen huisjesmelkers jongeren ophokken in veel te kleine kamertjes voor veel te hoge huurprijzen, en een eigen woning kopen is al helemaal niet te doen.

We zien ook dat niet alle jongeren in onze stad een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt. De werkloosheid onder jongeren met een praktische opleiding is zeven keer zo hoog als onder jongeren die aan de hogeschool of universiteit gestudeerd hebben! En helaas is arbeidsmarktdiscriminatie is in 2018 nog aan de orde van de dag. Een wit iemand met een strafblad wordt sneller uitgenodigd op sollicitatiegesprek dan een gekleurde Amsterdammer zonder strafblad. En door landelijke bezuinigingen op de sociale werkplaatsen staan te veel jonggehandicapten aan de kant.

De SP vindt de onzekerheid en het verschil in kansen onder jongeren onacceptabel. Wij willen het tij keren en investeren in de toekomst van jonge Amsterdammers. Dat doen we door:
– Volop betaalbare (studenten)woningen bij te bouwen en huisjesmelkers te bestrijden;
– Voorrang te geven op nieuwbouwwoningen aan mensen die langer dan 3 jaar in Amsterdam wonen;
– Arbeidsdiscriminatie keihard aan te pakken door bedrijven die in de fout gaan te boycotten;
– De gemeente het goede voorbeeld te laten geven in het terugdringen van onzekere contracten, en alleen samen te werken met goede werkgevers;
– Jonggehandicapten en werkloze jongeren niet te bestraffen, maar goed te begeleiden naar betaald werk.

De SP Amsterdam en ROOD, jong in de SP voeren al jaren samen actie om woningnood, onzekere contracten en arbeidsdiscriminatie aan te pakken. Door samen met mensen in actie te komen, willen wij er voor zorgen dat Amsterdam een stad is waarin mensen van alle inkomensgroepen en afkomsten meedoen. Amsterdam mag geen stad zijn waarin alleen nog maar rijke mensen kunnen wonen. Vanuit de Amsterdamse gemeenteraad, maar vooral ook daarbuiten wil ik samen met jongeren opstaan om te strijden voor een zekere toekomst voor álle Amsterdamse jongeren. Een stem op de SP is een stem voor een zekere toekomst van jonge Amsterdammers in hun eigen stad.

Lees hier het interview van Thiandi Grooff met de verschillende kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen.