Big Brother is watching you. Met de sleepwet mag het.

in Geen categorie/Opinie

Stel: Ik schrijf een email naar mijn huisarts omdat ik bang ben een geslachtsziekte te hebben opgelopen. Of naar mijn geheime lover die getrouwd is met een ander. Al deze mails kunnen met de sleepwet in handen komen van de geheime dienst, en dus ook van hackers. En ik kan ermee gechanteerd worden. De sleepwet regelt dat bij vermoeden van een terrorist in een bepaalde wijk, de geheime dienst al het emailverkeer van de wijk mag aftappen. Deze gegevens mogen ze dan 3 jaar bewaren. Ik snap wel dat ze het willen om boeven te vangen of terroristen voor te zijn, maar het wordt te rooskleurig voorgesteld. Alsof de gegevens niet gejacked/gehacked kunnen worden of dat alle mensen die bij de gegevens kunnen komen er beschaafd mee omgaan. Want waar macht niet gecontroleerd wordt, kunnen mensen hun macht gaan misbruiken.

Wie krijgen de macht? Hele computersystemen met ICT’ers en algoritmes gaan de macht beheersen. Mijn angst is dat deze abstracte macht dictatoriale trekjes krijgt en haar regels gaan regeren.
Angst voor het allesziende oog van de computer beheerst dan de samenleving, en de gewone burger wordt onderdrukt.

De Amerikaanse president Trump heeft al laten zien waar een regering naartoe kan gaan met het misbruiken van data. Hij vroeg de IP-adressen op van bezoekers van een anti-Trump-website. Ik ben bang dat dit ook hier kan gebeuren en dan heb je staatsterrorisme, precies het tegendeel van de doelstelling van de sleepwet. Gelukkig maken veel mensen zich zorgen en is er een actie gestart om 300.000 handtekeningen op te halen om een volksraadpleging hierover te houden. En gisteren werd de 300.000e handtekening gezet! Laat je ook horen tegen deze wet en teken. Zie www.sleepwet.nl