Wie stemt er op de Partij voor de Dieren? Fatima in gesprek.

Auteur: Fatima Jamai in Op het BLOK

Zijn alle PVV’ers racisten? Stemmen alleen Nederlanders met een migratie-achtergrond op DENK? En wie stemt er eigenlijk op de Partij voor de Dieren? In aanloop naar de verkiezingen gaat Fatima Jamai in gesprek met bijzondere stemmers. Deze week: de Dierenstemmer

Azhar Jamai (27 jaar) gaat op de Partij voor de Dieren stemmen. Ik, Fatima, ben benieuwd waarom, en spreek met Azhar af bij mij thuis voor een filosofisch gesprek dat tot in de late uren doorgaat.

Amsterdam- Istanbul- Shanghai

Vorige week stuurde Azhar een berichtje in een groepsapp van de familie Jamai. “Op wie gaan jullie stemmen?! Mijn stem gaat naar de Partij voor de Dieren!” Een weekje later zie ik mijn nicht en hebben we het over Plato, Averroes, Wilders, de verkiezingen, maar vooral over de Partij voor de Dieren (PvdD). Er zijn twee factoren die ertoe hebben geleid dat de 27-jarige European Studies-studente op de Partij voor de Dieren gaat stemmen. Allereerst heeft Azhar geen vertrouwen meer in de heersende politieke orde. Maar niet stemmen is geen optie. Dus is ze zich gaan verdiepen in de ‘alternatieve’ partijen. Daarnaast is Azhar sinds een paar weken een vegetariër, wat haar uiteindelijk naar de PvdD heeft geleid.
Azhar vertelt dat ze in Istanbul, waar zij een tijdje gestudeerd heeft, bijzondere buren had: katten, heel veel katten. Ze haalde samen met haar huisgenoot kattenvoer in huis om de zwerfkatten elke dag te voeren. Azhar verbaasde zich erover dat de dieren aan hun lot werden overgelaten. “Gelukkig kunnen de dieren in Nederland tijdelijk in een asiel terecht.” Een andere keer bezocht Azhar de dierentuin in Shanghai. Ze stond voor het verblijf van de panda’s toen ze zich realiseerde dat er iets niet in orde was. “Faat, het beest was zo uitgehongerd, dat het niet meer te zien was dat het om een panda ging.”

PvdD voor iedereen

Een ander belangrijk punt dat een rol heeft gespeeld in de keuze van Azhar voor de PvdD is het standpunt dat de partij inneemt in de vluchtelingenkwestie. “Slachtoffers van oorlog en geweld, onderdrukking en vervolging, honger, klimaatverandering en natuurrampen moeten worden geholpen.” Het raakt Azhar persoonlijk; zij heeft een goede vriendin die de Bosnische burgeroorlog is ontvlucht.
Tijdens het lezen van het verkiezingsprogramma van de PvdD zijn mij twee dingen opgevallen. Allereerst is de PvdD de eerste partij die de verantwoordelijkheid lijkt te nemen voor de gevolgen van klimaatverandering, maar ook voor de vluchtelingenstroom; Nederland doet immers mee aan het platbombarderen van Syrië. Het tweede punt is dat de partij zich tot alle bewoners van de aarde richt, omdat er volgens de PvdD niet alleen zaken in Nederland zouden moeten veranderen, maar ook in de ontwikkelingslanden. Vanuit dit perspectief is de Partij voor de Dieren naar mijn mening een partij voor iedereen; niet alleen voor de Nederlandse burger, maar ook voor de mensen in Somalië, Jemen, Nigeria en Zuid-Soedan.

Halal vlees

“Het verbod op onverdoofd slachten gaat zonder uitzondering gelden.” Azhar vertelt dat dit standpunt van de PvdD indruist tegen de geboden van haar religie. Alhoewel ze het niet eens is met dit specifieke punt, zal ze toch op de PvdD stemmen. Azhar hecht namelijk grote waarden aan het grotere doel dat de PvdD wil bereiken: leven vanuit een planeetbrede visie. “Maar Faat heel veel mensen weten niet eens wat halal vlees is.” Volgens Azhar denkt iedereen bij het horen van halal vlees aan de daad van de slachting, maar het is meer dan dat alleen. Halal vlees komt officieel van dieren die een goed leven hebben geleid. Azhar verwijst naar de boerderij van haar oma in Marokko. Al die koeien, schapen, kippen, konijnen, ezels en honden hebben alle ruimte. Ze worden niet weggestopt in hokjes en ze worden niet volgestopt met hormonen. Doordat de oma van Azhar zoveel met dieren bezig is, is er veel meer bewustzijn rondom het consumeren van vlees.
Of al het halal vlees echter écht halal vlees is, vraag ik me af. In veel gevallen wordt het welzijn van de dieren namelijk geschaad. En dat is simpelweg het gevolg van de grote vleesconsumptie van de mens. De mens lijkt onverzadigbaar en dat heeft grote gevolgen voor onze aarde. “De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.”

Na het gesprek met Azhar en na de bestudering van het verkiezingsprogramma ben ik tot de conclusie gekomen dat wij met zijn allen onze aarde aan het vernietigen zijn. Alhoewel de partij de Partij voor de Díeren heet en een belangrijke nadruk legt op milieu en dier, worden ook ander belangrijke zaken (economie en werk, wonen, zorg, onderwijs, wetenschap en cultuur, etc.) in het verkiezingsprogramma behandeld. Voor iedereen die de Partij voor de Dieren door de naam alleen al suf vindt klinken, heb ik het volgende advies: bekijk het verkiezingsprogramma. Ik ben zelf enorm onder de indruk van de verantwoordelijkheid die de partij uitstraalt.