Wetten onnodig tegen discriminatie? Bullshit!

Auteur: Thiandi Grooff Beeld: Vera Duivenvoorden in Opinie

In aanloop naar de verkiezingen duikt Thiandi voor BLOK in de verkiezingsprogramma’s
Deel 3: Hoe beschermen de politieke partijen tegen discriminatie?

“Alle moskeeën en islamitische scholen dicht”, roept Wilders in zijn verkiezingsprogramma. Nu ben ik ook tegen religie op school, maar zolang er ook christelijke en joodse scholen zijn is het discriminerend om alleen de islamitische scholen te verbieden. Dit voorstel is in strijd met artikel 1 van de grondwet, het antidiscriminatie-beginsel. Niet alleen de PVV maakt zich hieraan schuldig. De Nederlandse Orde van Advocaten concludeert dat zo’n 40 procent van de politieke partijen voorstellen doen die regelrecht in strijd zijn met de grondwet, met als koplopers de PVV, VNL, VVD, CDA en SGP.
Discriminatie is een belangrijk onderwerp in deze verkiezingen. Veel mensen voelen zich nu gediscrimineerd als moslim, oudere of gehandicapte, óf zijn bang om gediscrimineerd te worden door ‘moslims’ vanwege hun homo- of vrouw-zijn.

Maar wat is discriminatie? Discriminatie is het onderscheid maken op grond van een kenmerk, zoals geloof, afkomst, handicap, seksualiteit, sekse, etc. en vervolgens het uitsluiten of als minderwaardig behandelen. De SGP wil bijvoorbeeld wel dat streng gereformeerden gelijke rechten hebben als alle Nederlanders, maar niet dat moslims diezelfde rechten krijgen, bijvoorbeeld om bijvoorbeeld islamitische scholen op te richten.

Welk onderscheid keur jij goed of af? Onderscheid op basis van talent? Geloof? Sekse (in militaire dienst) of handicap(bij de sportclub)? Vind jij dat een werkgever een vrouw een baan mag weigeren omdat ze misschien zwanger kan worden en dan een tijd weg is? Vind jij dat christelijke of islamitische scholen homoseksuele leerkrachten mogen weigeren omdat het tegen hun geloof in gaat? Hier kan de vrijheid van godsdienst botsen met het anti-discriminatie beginsel. Welke vind jij belangrijker?

Wat zeggen de verschillende partijen over discriminatie? Vooral de nieuwere partijen focussen zich op slechts één kenmerk. De 50PLUS-partij bijvoorbeeld richt zich op discriminatie van ouderen. DENK op discriminatie naar huidskleur, geloof en etnische afkomst. DENK wil diversiteitsquota voor vrouwen, mensen met een migrantenachtergrond en mensen met een beperking. De PvdA richt zich van oudsher tegen de discriminatie op grond van sociaaleconomische klasse en stelt maatregelen voor: voor een beter inkomen en opleiding voor de armere klasse. Dit vermindert tegelijkertijd de achterstelling van mensen met Turkse en Marokkaanse wortels, want die zijn oververtegenwoordigd in deze sociale klasse. Dat is ook de strategie van GroenLinks en SP. De VVD vindt dat mensen zelf discriminatie tegen moeten gaan. Wetten vinden zij niet nodig. Dit vind ik echter bullshit. Kwetsbare mensen, zoals gehandicapten, zijn vaak te zwak om voor zichzelf op te komen en hebben de hulp nodig van wetten, en de handhaving hiervan.
Naast sociaaleconomische voorstellen die door de ‘linkse’ partijen worden voorgesteld, willen GroenLinks en de PvdA anoniem solliciteren voorstellen, in ieder geval bij de overheid, zodat je niet op grond van je naam al wordt uitgesloten.

Hoe zit dat met discriminatie op grond van handicap? De partijen willen vrijwel allemaal de toegankelijkheid in het publieke domein en naar werk verbeteren, waarbij ze zowel fysieke als niet-fysieke drempels willen weghalen voor de werknemer en de werkgever. Het blijft de vraag hoe de partijen dat willen verwezenlijken, met name financieel. (Zie voor meer informatie: www.platformgehandicapten.com/politiek).

Om discriminatie van achtergestelde groepen te verminderen werd het onderwijs vaak ingezet. Goed onderwijs kan heel emanciperend werken door iedereen gelijke kansen te geven. Maar het huidige onderwijs bewerkstelligt nu een grotere ongelijkheid in kansen op een goede opleiding en daardoor een goed inkomen. Het onderwijs moet dus veranderen. Geen witte/zwarte scholen, maar slechts openbare scholen zonder inmenging van religie en zonder selectie naar talent of handicap. Het grote voordeel is dat elk kind en elke volwassene leert dat er geen onderscheid gemaakt wordt naar IQ, religie, uiterlijk of talent; dat iedereen erbij hoort, dat niemand wordt buitengesloten. En met de juiste onderwijsmethodes leren de kinderen samen te werken en daardoor samen te leven. Welke partij omarmt deze strategie?