San Francisco bouwt bruggen en geen muren.

Auteur: Thiandi Grooff in Opinie

Daags na de verkiezing van Trump verkondigde het stadsbestuur haar solidaire politiek jegens haar inwonenden, opdat deze zich veilig blijven voelen en vertegenwoordigd door het bestuur van de stad.

Ik wil dit voor jullie samenvatten als lichtend voorbeeld voor het bestuur in Amsterdam en ter inspiratie voor onszelf. (De hele toespraak vind je hier).

Het stadsbestuur van San Francisco stelde als volgt:

Een derde van de populatie in San Francisco komt van buiten het land en heeft geholpen onze stad groot te maken. San Francisco wil zich daarom blijven openstellen voor mensen uit allerlei landen en culturen en ze leren kennen in plaats van wegsturen, ongeacht de dreigingen van de nieuwe president.
Wij willen de rechten van vrouwen blijven beschermen in privé, publiek, zorg en werkdomein, en elk ander domein waar ze bedreigd worden door een man die ze ziet als obstakels, dan wel als seksobject. We willen voor rolmodellen zorgen die kinderen laten zien dat vrouwen gelijk zijn aan mannen en evenveel kunnen.
Twaalf jaar geleden introduceerden wij het homohuwelijk in onze stad en we gaan er mee door! En tegen alle homo’s, lesbiennes of transgenders zeggen wij: wij houden van je en San Francisco zal altijd voor je blijven vechten.
Black Lives Matter in San Francisco ook als er geen zwarte president in het Witte Huis zit. Wij blijven continu in gesprek met de politie hierover. (Black Lives Matter is een beweging tegen racistisch geweld tegen zwarten, red.)
We zijn voor vrijheid van godsdienst en tegen de opwarming van de aarde, zeker omdat we aan drie kanten omringd zijn door water.
Californië is de zesde economie van de wereld en wij zullen niet onze inwoners opofferen voor jouw dollars.
Om af te sluiten: wij veroordelen alle haatwoorden en ondanks dat we vurig debatteren en campagnevoeren in San Francisco zullen wij nooit onze normen en waarden opgeven. Hierin zijn we het 100 procent eens met elkaar. Wij zijn een stad en samen gaan we verder. Wij zijn de Golden Gate (de gouden brug) -stad en wij bouwen bruggen en geen muren.